Visie

Visie

Visie Marlestate

Iedereen is uniek

Het doel van Marlestate is zinvolle dagbesteding bieden waarbij gekeken wordt naar ieders talent. Denken in mogelijkheden is bij ons heel belangrijk. Wij zorgen voor duidelijkheid, regelmaat en een rustige en ruime omgeving.

Door respectvol om te gaan met onze deelnemers, maar ook met de dieren krijgt een ieder het gevoel er toe te doen in de maatschappij.

Wij stimuleren de zelfstandigheid van de deelnemers door ze waar mogelijk een stukje verantwoordelijkheid te geven voor eigen taakjes die zich iedere dag voor doen.

Marlestate

Visie

Onze deelnemers kunnen volop meehelpen op ons melkveebedrijf. Daardoor creëren wij zelfvertrouwen en eigenwaarde bij de deelnemers. Ook kijken we naar ieders talent, en waar mogelijk proberen wij altijd stapjes te maken in hun ontwikkeling.

De deelnemers voelen zich nuttig na een dag op ons bedrijf en gaan met voldoening weer naar huis. Iedere deelnemer kan zich op zijn of haar eigen manier ontplooien tot een dappere hulpboer of hulpboerin.

Tijd & aandacht

Tijd voor persoonlijke aandacht en een luisterend oor.

Unieke omgeving

Professionele zorg in een unieke agrarische omgeving.

Lekker bezig zijn

Rustgevende activiteiten in en om de zorgboerderij.

Marlestate

Doelstelling

Bij Zorgboerderij Marlestate willen wij kinderen en jongeren een zinvolle dagbesteding aanbieden, waarbij er voldoende gelegenheid is om op de zorgboerderij te spelen en mee te helpen.

Onze doelstelling is:

  • Wij zorgen met respect voor elkaars kunnen.
  • Wij dragen zorg voor mens, dier en natuur.
  • Iedereen kan zich ontplooien tot dappere hulpboer.
  • Wij stimuleren zelfstandigheid en verantwoordelijkheid in kleine taken.
  • Wij vinden het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn.

MARLESTATE

Wij vinden het belangrijk dat iedereen in zijn waarde gelaten en met respect behandeld wordt.

Marlestate

Kwaliteit

Marlestate heeft het keurmerk ‘Kwaliteit laat je zien’.

Met dit keurmerk voldoet Marlestate aan de Kwaliteitswet zorginstellingen, de ARBO-wet, de Wet klachtenrecht, de Wet bescherming persoonsgegevens en de Wet medezeggenschap van cliënten en zorginstellingen.

Wij willen met dit keurmerk laten zien:

  • Dat wij een veilige werkplek bieden.
  • Dat je kunt rekenen op deskundige begeleiding van goed opgeleide persoonlijke begeleiders
  • Dat we werken met heldere afspraken.
  • Dat de persoonlijke ontwikkeling van jou hoog in het vaandel staat.
  • Dat iedereen welkom is bij ons op Marlestate, omdat we trots zijn op wat we doen.

Wij hechten veel waarde aan het bieden van kwalitatief goede zorg aan onze deelnemers, waarbij de juiste persoonlijke begeleiding en aandacht van groot belang zijn en kleinschaligheid voorop staat.