Stichting

Stichting

Marlestate

Vrienden van Marlestate

De stichting heeft ten doel:

  • ‘Mensen, middelen en mogelijkheden’ bij elkaar brengen en speciale activiteiten te organiseren om zo financiële ondersteuning te kunnen bieden aan activiteiten, projecten, voorzieningen en initiatieven van ‘Zorgboerderij Marlestate’ haar deelnemers en bezoekers.
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

RSIN 864225222

De stichting houdt zich op dit moment bezig met het opzetten van een “Boartesplak” bij Marlestate.

Contactgegevens:

Stichting vrienden van Marlestate
Bezoekadres: Doraweg 18, 8531 PW Lemmer
Postadres: Doraweg 18, 8531 PW Lemmer
Telefoonnummer:06 10324169
Email: stichting@marlestate.nl
KVK nummer 87173328

Ons bestuur bestaat uit:
Voorzitter: Jacoba van der Werf- Westra
Penningmeester: Willeke Veldman- de Vries
Secretaris: Suzanne Atsma- van den Brule

Download hier het: Beleidsplan

“It boartesplak”